Зверове и птици: Хиней
Феникс
Щръкокамил
© така можем да си го представим...
Хиней

хинеи, ехӥнѣи, хинь
гр. ἐχῖνος
lat. echinus

Хинеят прилича на кълбо и живее на дъното на морето.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: хиней, прилича на кълбо, живее на дъното на морето
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588624. Daily visits: 255.
Your visits: 11. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:43 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.