Зверове и птици: Хиней
Феникс
Щръкокамил
© така можем да си го представим...
Хиней

хинеи, ехӥнѣи, хинь
гр. ἐχῖνος
lat. echinus

Хинеят прилича на кълбо и живее на дъното на морето.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: хиней, прилича на кълбо, живее на дъното на морето
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563463. Daily visits: 250.
Your visits: 71. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:20 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.