Зверове и птици: Феникс
Слон
Хиней
Феникс

финиꙁъ, финиꙁа
гр. φοῖνιξ
lat. phoenix

Фениксът изгаря и се ражда отново от пепелта.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: феникс, изгаря и се ражда отново от пепелта
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588311. Daily visits: 255.
Your visits: 16. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:18 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.