Зверове и птици: Феникс
Слон
Хиней
Феникс

финиꙁъ, финиꙁа
гр. φοῖνιξ
lat. phoenix

Фениксът изгаря и се ражда отново от пепелта.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: феникс, изгаря и се ражда отново от пепелта
Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 23811. Total visits: 554860. Daily visits: 250.
Your visits: 20. Your last visit was on 29 Mar 2017 (Wed) at 18:54 GMT from 54.205.153.192.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.