Зверове и птици: Слон
Славей
Феникс
Слон

слонъ
гр. ἐλέφας
lat. elephantus

Слонът спи подпрян на дърво, а слоницата ражда малкото си във водата.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: слон, спи подпрян на дърво, слоницата ражда във водата
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588645. Daily visits: 255.
Your visits: 32. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:48 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.