Зверове и птици: Слон
Славей
Феникс
Слон

слонъ
гр. ἐλέφας
lat. elephantus

Слонът спи подпрян на дърво, а слоницата ражда малкото си във водата.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: слон, спи подпрян на дърво, слоницата ражда във водата
Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 23782. Total visits: 554120. Daily visits: 250.
Your visits: 2. Your last visit was on 25 Mar 2017 (Sat) at 23:34 GMT from 54.167.152.177.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.