Зверове и птици: Пчела
Пеликан
Славей
Пчела

пчела
гр. μέλισσα
lat. apes

Пчелата е най-малкото от всички летящи същества.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: пчела, най-малкото от всички летящи същества
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563476. Daily visits: 250.
Your visits: 84. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:21 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.