Зверове и птици: Папуняк
Орел
Паун
Папуняк

въбдъ, попѹнякь, попѹнець
гр. ἔποψ
lat. hupupa

Младите папуняци се грижат за своите родители.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: папуняк, грижи се за своите родители
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588643. Daily visits: 255.
Your visits: 30. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:47 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.