Зверове и птици: Кълвач
Зубър
Лешояд
Кълвач

дѣтелъ, детель
гр. δενδροκόλαψ
lat. picus

Кълвачът лети от дърво на дърво и чука с клюна си.
В редакциите на Втория и Третия превод на кълвача се приписва и историята за пеликана.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: кълвач, детел, лети от дърво на дърво и чука с клюна си
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588633. Daily visits: 255.
Your visits: 20. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:45 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.