Зверове и птици: Кълвач
Зубър
Лешояд
Кълвач

дѣтелъ, детель
гр. δενδροκόλαψ
lat. picus

Кълвачът лети от дърво на дърво и чука с клюна си.
В редакциите на Втория и Третия превод на кълвача се приписва и историята за пеликана.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: кълвач, детел, лети от дърво на дърво и чука с клюна си
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563474. Daily visits: 250.
Your visits: 82. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:21 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.