Зверове и птици: Зубър
Змия
Кълвач
Зубър

ꙁѫбръ, ꙁъбръ, ꙁѹбрь, ꙁꙋбарь, идропось
гр. ὁ ὕδρωψ
lat. antalops

Зубърът омотава рогата си в повет и ловецът го убива.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: зубър, идропос, омотава рогата си в повет, ловецът го убива
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563454. Daily visits: 250.
Your visits: 62. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:20 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.