Зверове и птици: Зубър
Змия
Кълвач
Зубър

ꙁѫбръ, ꙁъбръ, ꙁѹбрь, ꙁꙋбарь, идропось
гр. ὁ ὕδρωψ
lat. antalops

Зубърът омотава рогата си в повет и ловецът го убива.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: зубър, идропос, омотава рогата си в повет, ловецът го убива
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588653. Daily visits: 255.
Your visits: 40. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:49 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.