Зверове и птици: Змия
Жерав
Зубър
Змия

ꙁмия
гр. ὄφεις
lat. serpens

Когато отива да пие вода, змията изплюва отровата си край извора.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: змия, пие вода, изплюва отровата си край извора
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588629. Daily visits: 255.
Your visits: 16. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:44 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.