Зверове и птици: Змия
Жерав
Зубър
Змия

ꙁмия
гр. ὄφεις
lat. serpens

Когато отива да пие вода, змията изплюва отровата си край извора.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: змия, пие вода, изплюва отровата си край извора
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563480. Daily visits: 250.
Your visits: 88. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:21 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.