Зверове и птици: Змия
Жерав
Зубър
Змия

ꙁмия
гр. ὄφεις
lat. serpens

Когато отива да пие вода, змията изплюва отровата си край извора.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: змия, пие вода, изплюва отровата си край извора
Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 23782. Total visits: 554140. Daily visits: 250.
Your visits: 22. Your last visit was on 25 Mar 2017 (Sat) at 23:36 GMT from 54.167.152.177.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.