Зверове и птици: Ехидна
Ендроп
Жаба
Ехидна

ехидьна
гр. ἔχιδνα
lat. viper

Когато малките на ехидната са готови да се родят, те прегризват утробата й.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: ехидна, малките на ехидната прегризват утробата й
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563457. Daily visits: 250.
Your visits: 65. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:20 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.