Зверове и птици: Ехидна
Ендроп
Жаба
Ехидна

ехидьна
гр. ἔχιδνα
lat. viper

Когато малките на ехидната са готови да се родят, те прегризват утробата й.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: ехидна, малките на ехидната прегризват утробата й
Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 23782. Total visits: 554154. Daily visits: 250.
Your visits: 36. Your last visit was on 25 Mar 2017 (Sat) at 23:36 GMT from 54.167.152.177.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.