Зверове и птици: Ехидна
Ендроп
Жаба
Ехидна

ехидьна
гр. ἔχιδνα
lat. viper

Когато малките на ехидната са готови да се родят, те прегризват утробата й.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: ехидна, малките на ехидната прегризват утробата й
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588618. Daily visits: 255.
Your visits: 5. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:41 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.