Зверове и птици: Ендроп
Елен
Ехидна
Ендроп

ендропъ, едропь, инъдропь
гр. ὁ ὕδριππος
lat. hippocampus

Eндропът живее в морето и е войвода на всички риби.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: ендроп, морски кон, живее в морето, войвода на рибите
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563478. Daily visits: 250.
Your visits: 86. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:21 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.