Зверове и птици: Ендроп
Елен
Ехидна
Ендроп

ендропъ, едропь, инъдропь
гр. ὁ ὕδριππος
lat. hippocampus

Eндропът живее в морето и е войвода на всички риби.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: ендроп, морски кон, живее в морето, войвода на рибите
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588639. Daily visits: 255.
Your visits: 26. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:46 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.