Зверове и птици: Грипс
Горгона
Гълъб
Грипс

грипсосъ
гр. γρύψ, ὁ
lat. gryps, gryp(h)is

Когато слънцето изгрява, грипсът разперва криле и го приветства.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: грифон, грипс, разперва криле и посреща слънцето
Website statistics: Currently 7 visitors are online. Unique visitors: 24241. Total visits: 580790. Daily visits: 255.
Your visits: 3. Your last visit was on 25 May 2017 (Thu) at 04:47 GMT from 54.92.175.204.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.