Зверове и птици: Вол
Аспида
Вълк
Вол

волъ
гр. βοῦς
lat. bos

Като намери място, където има волска кръв, волът вика от цялото си сърце и слави Бога.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: вол, вика от цялото си сърце и слави Бога
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588649. Daily visits: 255.
Your visits: 36. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:49 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.