Зверове и птици: Вол
Аспида
Вълк
Вол

волъ
гр. βοῦς
lat. bos

Като намери място, където има волска кръв, волът вика от цялото си сърце и слави Бога.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог: вол, вика от цялото си сърце и слави Бога
Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 23782. Total visits: 554121. Daily visits: 250.
Your visits: 3. Your last visit was on 25 Mar 2017 (Sat) at 23:34 GMT from 54.167.152.177.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:30.