Зверове и птици
Псевдо-Вас. ред.
Аспида
В това меню са подредени по азбучен ред всички страници, в които се намират оригиналните текстове на словата от Византийската редакция на Физиолога. Всяка страница започва с кратко представяне на избрания звяр или птица. Под него следват двойки гнезда за отделните преводи, в които се среща съответният текст: Първи, Втори, Трети превод и Смесени слова (последните съдържащи текст, компилиран от Втори и Трети превод). Гнездата се отварят с кликване върху знака +. Едновременното отваряне на две или повече гнезда позволява да се сравняват текстовете на преписи от различните преводи.
Гнездата, озаглавени Сравнение между преписите, представят паралелно всички преписи на текста от съответния превод. Най-долният ред на тези гнезда съдържа кратки коментари към текстовете. Той е снабден и с номерация, която позволява да се посочи (или цитира) всяко място от текста (напр. съ травꙋ: Аспида/Втори превод, (препис) Г: 153).
Гнездата, озаглавени Текстове на преписите, съдържат текстовете на преписите в пълен вид.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог. Животни: зверове и птици, сравнение на преписи, текстове.
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588654. Daily visits: 255.
Your visits: 41. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:49 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.