На тази страница са представени преписите, които се отнасят към Третия превод на византийския Физиолог. Те са подредени азбучно, означени със сигла и съкратено название. Отварят се с кликване върху знака +. При всеки препис има рубрика За преписа, където се намира информация за местонахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има най-малко две таблици: едната от тях представя съдържащите се в преписа слова в азбучен ред, а втората - тяхната последователност в ръкописа, най-често в сравнение с останалите преписи от същия превод. В някои случаи, когато преписът има по-сложен състав (например когато съдържа два физиолога от различни преводи), той е представен с помощта на съответни таблици, които биха помогнали за по-доброто му възприемане.

Третият превод на византийската редакция на Физиолога е запазен цялостно в четири преписа - Т, В, Б и Ц.   Преписът З, който е   компилативен,

съдържа три слова от Втори превод, осем слова от Трети превод, както и четири със смесен текст. Четири слова от Третия превод са преписани и в ръкописа от ман. Николяц (Н3), който на друго място съдържа пълен препис на Втори превод (Н2). Характерни за Третия превод са редица разлики в състава и съдържанието на текста и определен ред на словата в преписите, които го отличават от Втори превод. Само за Третия превод са характерни словата за щръкокамила и за славея. Четирите преписа са сравнително единни и не могат да се групират допълнително. Текстологическите наблюдения над текстовете на Третия превод и липсата на съответствия сред познатите днес гръцки преписи, както и тяхното ограничено разпространение и хомогенност на традицията позволяват да се заключи, че той възхожда към късна гръцка версия на Византийската редакция, възникнала в малко книжовно средище, чиято продукция получава локално разпространение (вж. Стойкова 1994: 77-78, 89). •

 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Преписи от Третия славянски превод на византийския Физиолог. Структура и състав.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588300. Daily visits: 255.
Your visits: 5. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:17 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:27.