Принадлежност на словата към преписите и преводите
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
1O1     » 13
2W2     » 26
3Š2     » 21
4Б3     » 24
5Бел2     » 11
6В2     » 1
7В3     » 19
8Г2     » 26
9Д2     » 12
10Е2     » 14
11З2     » 12
12З3     » 13
13З2-3 » 4
14К1     » 9
15К2     » 16
16М1     » 11
17Н2     » 21
18Н3     » 4
19Н2-3 » 1
20П2     » 19
21С2     » 19
22Т3     » 21
23Х2     » 22
24Ц3     » 20
25Цар1     » 20
Общо13101635141511181511113181217111811171817152941241451218379
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог. Принадлежност на словата към преписите и преводите.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588303. Daily visits: 255.
Your visits: 8. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:17 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:23.