Начало: Авторски права
Отзиви
Изисквания

Авторските права на всички материали от този сайт са собственост на Ана Стойкова © 1994, 2009-2012. Изключение правят снимките на миниатюри от ръкописи, носители на чиито авторски права са други субекти, съответно посочени, или които са на разположение в публичния домейн.

Текстове и други части от сайта могат да бъдат копирани и използвани само за некомерсиални, научни или образователни цели, като е задължително да бъдат посочени източникът и авторът. Обемът на използваните материали не може да покрива целия сайт или значителни части от него. Тези изисквания са в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3 от приложимия български "Закон за авторското право и сродните му права" от 1993 г.

Използването на снимките на миниатюри от сайта е възможно само с разрешението на носителите на авторските им права. Това са обикновено библиотеките, които съхраняват ръкописите с миниатюрите.

Ако направите връзка (link) към сайта, моля изпратете email на адрес email. Това ще ни позволи да ви уведомим при промяна в адреса на сайта.

 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог. Авторски права. Библиотеки и музеи.
Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588642. Daily visits: 255.
Your visits: 29. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:47 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 10:59:35.