Начало: Изисквания
Авторски права
Галерия
Браузър
При създаването на този интернет сайт бяха положени всички разумни усилия той да изглежда и да функционира еднакво добре независимо от използвания браузър. Въпреки това използването на Internet Explorer е нежелателно поради проблеми със съвместимостта. Особено неподходящо е да се използват версиите му преди 9.0.
Съвет
За постигане на отлични резултати се препоръчва да бъдат инсталирани и винаги използвани най-новите версии на Google Chrome или Mozilla Firefox.
Настройки на браузъра
Разрешете javascript. Сайтът използва javascript за много от функциите си.
Разрешете бисквитки (cookies). При повторно посещение ще получите личните си настройки.
Разрешете изображения. Сайтът съдържа множество изображения.
Забележка: Никое от горните действия няма да навреди на компютъра ви или на сигурността ви.
Компютър
Екран: поне 1024х768. Това е минималното изискване към резолюцията на екрана ви.
RAM: повече, в зависимост от ОС. Недостатъчна RAM води до бавно зареждане на някои страници от сайта.
Достъп до Интернет
Високоскоростен интернет е за предпочитане.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог. Изисквания и настройки на браузъра, интернет достъп.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588310. Daily visits: 255.
Your visits: 15. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:18 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:16.