Начало: Контакти
За сайта
Отзиви
E-mail
За контакт с автора на този сайт, моля използвайте email на адрес email.
Линкове
Ако поставите връзка (link) към този сайт, моля информирайте ни с email на горния адрес. Това ще ни позволи да ви уведомим при промяна в адреса на сайта.
 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Средновековният южнославянски Физиолог. Контакти и Професионална версия за научни и образователни цели. Старобългарски и гръцки текстове.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24035. Total visits: 563465. Daily visits: 250.
Your visits: 73. Your last visit was on 28 Apr 2017 (Fri) at 10:20 GMT from 54.81.208.173.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:14.