Начало: За сайта

Ново: Промени в сайта

Този сайт е обновен в средата на 2017 г. Направените промени дават възможност на посетителите да го разглеждат удобно и през мобилни устройства, като смартфони и таблети.

Предговор към Втората версия на сайта

Настоящата, Втора версия на този сайт се появява в публичното пространство в началото на м. март 2012 г. Тя замества Първоначалната версия, публикувана една година по-рано - през м. март 2011 г.

В Първоначалната версия старобългарските и гръцките текстове се предават посредством хиляди отделни изображения, докато във Втората версия за целта се използват онлайн уникодовски фонтове. Този подход дава възможност на посетителите на сайта директно да копират отделни думи или цели пасажи от оригиналните текстове (като спазват съответните ограничения).

За да възпроизвеждат копираните текстове правилно, посетителите имат възможност да свалят и да инсталират на своя компютър използваните в сайта фонтове от страница Речници: Азбуки, фонтове.

Нещо повече, на тяхно разположение там са поставени и клавиатурни подредби, съответстващи на тези фонтове, които те могат също да инсталират и така да използват фонтовете за други свои цели.

Друго съществено допълнение във Втората версия е публикуването на всички 43 слова от единствения запазен препис на Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога в славянски превод. Допълнението е направено по микрофилм от ръкописа, съхраняван в манастира "Св. Пантелеймон" на Атон, като в него са отстранени неточностите, които се съдържат в единствената досегашна публикация на текста от 1893 г. •

За автора

Идеята за този сайт, както и усилията по създаването му, принадлежат на д-р Ана Стойкова. Тя е старши научен сътрудник в направление "Стара българска литература" в Института за литература на Българската академия на науките (БАН). Сред научните й интереси са изследванията в областта на старата българска литература и кирилометодиевистиката, агиографията и агиологията, както и компютърните методи и технологии в медиевистичните изследвания.

Физиологът е едно от любимите й занимания още отпреди 1993 г., когато тя защитава докторската си дисертация "Физиологът в южнославянските литератури" (издадена през 1994, вж. Стойкова 1994). •

Благодарности

Авторът изказва сърдечна благодарност на брат си д-р Веселин Стойков, който, възхитен от Физиолога, създаде софтуера и дизайна на сайта и осигури домейн и сървър.

Авторът е благодарен на колегите си от Института за литература на БАН за подкрепата им,
- на д-р Олга М. Младенова от Университета в Калгари, Канада, за вдъхновяващите разговори и за неоценимия й принос при английския превод на Физиолога,
- на д-р Сара Търнър от Университета във Ватерло, Канада, за множеството й предложения, направени със забележителен професионализъм, които неизмеримо подобриха англоезичната версия на сайта,
- на дъщеря си Марта Ивайлова за ценните консултации върху гръцките текстове,
- на всички приятели, помогнали със съвети или просто с проявения интерес,
- и накрая, на кучето си Тери за спокойните минути за размисъл по време на разходките с него.

Авторът дължи специални благодарности на колегите д-р Светлина Николова, на д.ф.н. Анисава Милтенова и на д-р Климентина Иванова за подкрепата им при работата върху изследването за Физиолога, както и за предоставените от тях снимки и микрофилми от ръкописи.

Авторът е особено признателен на всички библиотеки и музеи за любезно предоставения достъп до скъпояценните им колекции (по азбучен ред):

Библиотека на Румънската академия, Букурещ (РА)
Библиотека на Румънската академия, Клуж-Напока (РА КН)
Библиотека на Хилендарския манастир, Света гора - Атон (ЛМХ)
Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб (ХАЗУ)
Библиотека на манастира "Св. Пантелеймон" (Росикон), Света гора - Атон (БМП)
Бодлеанска библиотека, Оксфорд (ББО)
Държавен исторически музей, Москва (ГИМ)
Кралска библиотека, Копенхаген (КБК)
Музей на Сръбската православна църква, Белград (МСПЦ)
Народна библиотека на Сърбия, Белград (НБС)
Научен архив на Българската академия на науките, София (БАН)
Национален музей, Прага (НМП)
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София (НБКМ)
Национална библиотека на Австрия, Виена (НБА)
Руски държавен архив за древни актове, Москва (РГАДА)
Университетска библиотека, Виена (УБВ)
Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", София (ЦСВП)
Църковно-исторически и архивен институт, София (ЦИАИ)

Развитие

Авторът ще бъде благодарен за всички критични забележки, препоръки, коментари и идеи относно сайта, които ще спомогнат да бъдат отстранени неминуемите грешки, непълноти и неточности в него.

Авторът се надява, че в бъдеще сайтът ще бъде допълнен с гръцките паралели към словата от Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога, както и с неин новобългарски и английски превод. •